Administracja

Zarząd Cmentarzy Komunalnych jest zakładem budżetowym Miasta Gdyni, powołanym Uchwałą Rady Miasta z 20 grudnia 1995 roku, który wykonuje zadania administracji samorządowej w zakresie cmentarnictwa.

Na mocy tej uchwały administruje trzema cmentarzami komunalnymi przy ul. Witomińskiej i ul. Spokojnej w Gdyni oraz gdyńskim cmentarzem komunalnym w Kosakowie (dawniej stosowana nazwa Pierwoszyno), utrzymuje infrastrukturę cmentarzy i świadczy usługi pogrzebowe.

Administrowanie cmentarzami komunalnymi przez ZCK w Gdyni:

Gdyńskie Cmentarze Komunalne

Zarząd Cmentarzy Komunalnych administruje trzema cmentarzami komunalnymi  przy ul. Witomińskiej,
ul.Spokojnej w Gdyni oraz gdyńskim cmentarzem komunalnym
w Kosakowie (dawniej stosowana nazwa Pierwoszyno).

Dla poprawy bezpieczeństwa cmentarzy zainstalowano monitoring
i zdalnie sterowane rogatki uniemożliwiające niekontrolowany
wjazd na cmentarz. Wszystkie cmentarze wyposażono w nieodpłatne,
w pełni dostępne narzędzia
do pielęgnacji grobów.

Cmentarz Witomiński

Największym gdyńskim cmentarzem jest Cmentarz Witomiński. Został założony
w 1929 roku i zajmuje powierzchnię ok. 23 ha.
Na jego terenie znajduje się ok. 35 tys. grobów…

 

Czytaj więcej

Cmentarz ul.Spokojna

Został założony w 1981 roku
i rozbudowany w 2010 roku. Obecnie zajmuje powierzchnię ok. 7 ha
i znajduje się na nim ok. 8,5 tys. grobów.

 

Czytaj więcej

Cmentarz w Kosakowie

Gdyński Cmentarz Komunalny założony w 1992 r. na terenie sąsiedniej gminy Kosakowo. Obecnie zajmuje powierzchnię ok. 15 ha
i znajduje się na nim ok. 9 tys. grobów

 

Czytaj więcej

Wszelkie formalności związane z zamówieniem pogrzebu, opłatami za miejsca oraz innymi usługami, na wszystkich cmentarzach administrowanych przez ZCK, należy załatwiać w biurze obsługi klienta przy ul. Witomińskiej 76, tel.: (58) 660 89 50 (60) oraz dodatkowo, dla usług dotyczących cmentarza w Kosakowie, w biurze tego cmentarza, tel.: (58) 679 13 08 (07).

BIURA CMENTARZY PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ.: 8.00-14.00
ORAZ W KAŻDĄ SOBOTĘ* W GODZ.: 8.00-13.00
* – tylko biuro cmentarza przy ul. Witomińskiej