COVID-19

WAŻNA INFORMACJA

W ZWIĄZKU Z PODJĘCIEM PRZEZ ZCK DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH DOT. ZAPOBIEGANIU ZAGROŻENIOM KORONAWIRUSEM DO BIURA OBSŁUGI KLIENTA WSTĘP BĄDĄ MIELI JEDYNIE PRZEDSTAWICIELE FIRM POGRZEBOWYCH ORAZ ORGANIZATORZY POGRZEBÓW.

W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA MOŻE PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE PO JEDNEJ OSOBIE PRZY KAŻDYM CZYNNYM STANOWISKU. KONIECZNE JEST UŻYWANIE MASEK OCHRONNYCH ORAZ ZACHOWANIE 1,5 M ODSTĘPU. PŁATNOŚCI WYŁĄCZNIE KARTĄ PŁATNICZĄ LUB PO UZGODNIENIU PRZELEWEM.

 

W INNYCH PILNYCH SPRAWACH SUGEROWANY JEST KONTAKT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (BIURO@ZCK.PL) LUB TELEFONICZNĄ (58 660 89 50 cmentarz Witomiński i przy ul. Spokojnej oraz 58 679 13 08 cmentarz w Kosakowie).

 

SOBOTNIE DYŻURY BIURA WSTRZYMANE SĄ DO ODWOŁANIA.

 

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE PRAC BUDOWALNYCH

WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRAC BUDOWLANYCH NIEZWIĄZANYCH Z POGRZEBAMI NALEŻY SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE DROGĄ ELETRONICZNĄ NA ADRES BIURO@ZCK.PL (DOT. CMENTARZA PRZY UL. WITOMIŃSKIEJ I UL. SPOKOJNEJ W GDYNI) I ADRES KOSAKOWO@ZCK.PL (DOT. CMENTARZA W KOSAKOWIE). PO POZYTYWNEJ WERYFIKACJI OPŁATĘ Z TYM ZWIĄZANĄ NALEŻY WNIEŚĆ PRZELEWEM.

 

UDOSTĘPNIANIE KAPLICY POGRZEBOWEJ

OD 27.03 DO 10.04.2021 r. kaplice pogrzebowe nie będą udostępniane.