COVID-19

WAŻNA INFORMACJA

 

W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ EPIDEMIĄ COVID-19 I KONIECZNOŚCIĄ  DOSTOSOWANIA SIĘ DO OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW DO BIURA OBSŁUGI KLIENTA WSTĘP BĘDĄ MIELI JEDYNIE PRZEDSTAWICIELE FIRM POGRZEBOWYCH ORAZ ORGANIZATORZY POGRZEBÓW.

W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA MOŻE PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE PO JEDNEJ OSOBIE PRZY KAŻDYM CZYNNYM STANOWISKU. KONIECZNE JEST UŻYWANIE MASEK OCHRONNYCH ORAZ ZACHOWANIE 1,5 M ODSTĘPU.

PŁATNOŚCI WYŁĄCZNIE KARTĄ PŁATNICZĄ LUB PO UZGODNIENIU PRZELEWEM.

 

W SPRAWACH, KTÓRE NIE DOTYCZĄ POGRZEBÓW SUGEROWANY JEST KONTAKT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (BIURO@ZCK.PL) LUB TELEFONICZNĄ (58 660 89 50 cmentarz Witomiński i przy ul. Spokojnej oraz 58 679 13 08 cmentarz w Kosakowie).

 

SOBOTNIE DYŻURY BIURA OBSŁUGI KLIENTA WSTRZYMANE SĄ DO ODWOŁANIA.

 

 

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE PRAC BUDOWLANYCH

 

WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRAC BUDOWLANYCH NIEZWIĄZANYCH Z POGRZEBAMI MOŻNA SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE DROGĄ ELETRONICZNĄ NA ADRES BIURO@ZCK.PL (DOT. CMENTARZA PRZY UL. WITOMIŃSKIEJ I UL. SPOKOJNEJ   W GDYNI) I ADRES KOSAKOWO@ZCK.PL (DOT. CMENTARZA W KOSAKOWIE). 

PO POZYTYWNEJ WERYFIKACJI OPŁATĘ Z TYM ZWIĄZANĄ NALEŻY WNIEŚĆ PRZELEWEM.

 

UDOSTĘPNIANIE KAPLICY POGRZEBOWEJ

 

W KAPLICY POGRZEBOWEJ MOŻE PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE MAKSYMALNIE 30 OSÓB. KONIECZNE JEST UŻYWANIE MASEK OCHRONNYCH ORAZ ZACHOWANIE 1,5 M ODSTĘPU.