Całodobowy kontakt:


W czasie, gdy biura cmentarzy są nieczynne, w pilnych sprawach związanych z pogrzebem i przewozem zwłok należy skontaktować się z numerami całodobowymi:
 • (58) 660 89 50
 • (58) 679 13 08 • .... Wersja mobilna .... GROBONET Android


  Aby zainstalować aplikację należy w ustawieniach systemu Android zaznaczyć opcję instalacji z nieznanego źródła


  Opłaty  Opłaty 20-letnie za miejsca grzebalne i opłaty funeralne PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Administrator   
  czwartek, 16 lutego 2012 09:06
  Opłaty 20-letnie za miejsca do pogrzebu na cmentarzach komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni:
  (Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni NR 13803/14/VI/U z dnia 12 lutego 2014 r.)


  L.p. Wyszczególnienie dla następujących
  rodzajów grobów
  Wysokość opłaty
  1. Grób ziemny pojedynczy (zwykły lub pogłębiony) 880,-
  2. Grób ziemny dziecięcy 500,-
  3. Grób murowany pojedynczy 1.200,-
  4. Grób murowany podwójny 1.850,-
  5. Grób murowany potrójny i szerszy 2.200,-
  6. Grób urnowy ziemny lub murowany 700,-
  7. Nisza w ścianie urnowej 500,-
  Opłaty 20-letnie za miejsca rezerwowe na Cmentarzu Witomińskim pod groby ziemne ustala się w wysokości dwukrotnie wyższej od opłaty wymienionej w tabeli.

  Pierwsza opłata 20-letnia za miejsce ziemne rezerwowe na cmentarzach komunalnych przy ul. Spokojnej w Gdyni (Kack) oraz w Kosakowie stanowi czterokrotność opłaty 20-letniej właściwej za dane miejsce, a za kolejne 20-lecie dwukrotność ceny.

  Opłata za nieterminowe (tj. wcześniejsze lub późniejsze w stosunku do uzgodnionego dnia i godziny) wprowadzenie konduktu pogrzebu na teren cmentarza wynosi 500 zł.
  Opłata za nieterminowe wniesienie opłaty 20-letniej wynosi 10 zł za każdy rozpoczęty rok zwłoki.

  Wysokość opłaty za rozłożenie na raty opłaty 20-letniej za miejsce grzebalne wynosi 60 zł.
  ZCK informuje, iż nieopłacone groby ziemne, murowane oraz miejsca rezerwowe pod te groby podlegają likwidacji.  Opłaty funeralne za czynności zarządcy cmentarza dotyczące:
  (Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni NR 13803/14/VI/U z dnia 12 lutego 2014 r.)


  1. pogrzebu i ekshumacji 600,-
  2. robót budowlanych i kamieniarskich nie wykonywanych w związku z pogrzebem 80,-
  3. ustalenia dysponenta i rejestracje zmiany dysponenta lub z wpisem zastrzeżenia (oświadczenia)
  80,-
  4. przekształcenia grobu 150,-
  Opłata funeralna pobierana jest za czynności zarządcy cmentarzy związane z pochowaniem zwłok lub urządzeniem grobu, polegające w szczególności na:
  1) lokalizacja grobu
  2) ustaleniu prawa do grobu,
  3) rejestracji pogrzebu lub ekshumacji w księdze zmarłych i księdze grobów
  4) wprowadzeniu zmian w komputerowej bazie danych
  5) pomiarze i aktualizacji danych w cyfrowej mapie cmentarza
  6) wyliczeniu należnych opłat i wystawieniu faktur
  7) udostępnieniu terenu cmentarza dla wykonania usług lub robót i wydaniu stosownego zezwolenia

   

  W przypadku pogrzebu lub ekshumacji wykonywanych po godzinie 14:00 oprócz opłaty funeralnej, o której mowa w ust.1 pkt.1 pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 250 zł.

  W przypadku pogrzebu lub ekshumacji wykonywanych w sobotę lub niedzielę oprócz opłaty funeralnej, o której mowa w ust.1 pkt.1, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 450 zł.

  Opłata funeralna wskazana w ust.1 pkt.2 pobierana jest za czynności administracyjne zarządcy cmentarza związane z prowadzeniem robót polegających na budowie grobów murowanych, montażu lub demontażu nagrobków w całości lub w części (z wyłączeniem elementów dekoracyjnych np. ozdobniki, rozety, wazony), wykonywaniu okładzin na istniejących grobach murowanych.

  Opłata funeralna wskazana w ust.1 pkt.3 pobierana jest za czynności administracyjne wykonywane na wniosek dysponenta miejsca grzebalnego związane z przekształceniem tego miejsca (połączeniem, rozdzieleniem, przekwalifikowaniem)
  Poprawiony: piątek, 21 lutego 2014 12:50