usługi pogrzebowe

Odbiór zwłok z miejsca zgonu i przewóz do chłodni Zarządu Cmentarzy Komunalnych następuje po stwierdzeniu zgonu przez lekarza i zgłoszeniu przewozu pod całodobowe numery telefonów: (58) 679-13-08 lub (58) 660 89 50.

 

auta1

auta2