Kategorie

List of related pages

Administracja

Administracja Zarząd Cmentarzy Komunalnych jest zakładem budżetowym Miasta Gdyni, powołanym Uchwałą Rady Miasta z 20 grudnia 1995 roku, który wykonuje zadania administracji samorządowej w zakresie cmentarnictwa. Na mocy tej uchwały administruje trzema cmentarzami komunalnymi przy: ul. Witomińskiej i ul. Spokojnej…

List of related posts

Skip to content