zdjęcie ściany pamięci

Cmentarz przy ul. Witomińskiej w Gdyni

Największym gdyńskim cmentarzem jest Cmentarz Witomiński. Został założy w 1929 r., co było konieczne z powodu zbyt małej powierzchni cmentarza wyznaniowego na Oksywiu i budowy kanału portowego, który przeciął drogę prowadzącą z Gdyni na Oksywie, a tym samym do kościoła i na cmentarz.

Cmentarz położony jest na zachód od centrum miasta, na zboczach morenowych przy ulicy Witomińskiej. W jego skład wchodzi również dawny cmentarz ewangelicki, założony w 1931 r., który po 1945 r. został włączony w ogólną strukturę gdyńskiego cmentarza komunalnego.


Cmentarz wyróżnia się urozmaiconą konfiguracją terenu oraz bogatą roślinnością w tym licznym, okazałym drzewostanem.Na powierzchni ok. 23 ha znajduje się ponad 35 tys. grobów, a w ciągu roku odbywa się na nim ok. 1100 pogrzebów, z czego ok. 65 % stanowią pogrzeby po kremacji.

Obecnie na tym cmentarzu nie ma już żadnych wolnych powierzchni, a zmarłych chowa się wyłącznie w grobach już istniejących oraz na miejscach odzyskanych po ekshumacjach i likwidacjach.cm Witomino wejście

Cmentarz Witomiński, nazywany Gdyńskimi Powązkami, jest miejscem spoczynku twórców Gdyni i ludzi zasłużonych dla miasta. „To miejsce przechowuje prawdę o historii Gdyni, przez lata fałszowanej w podręcznikach historii. Spoczywają tu twórcy i obrońcy miasta, jego bohaterowie” – mówi Małgorzata Sokołowska, współautorka książki „Gdyńskie cmentarze… O twórcach miasta, portu i floty”.

Przy cmentarzu znajduje się siedziba Zarządu Cmentarzy Komunalnych oraz kaplica i chłodnia.

W biurze cmentarza załatwia się wszelkie formalności związane z administrowaniem cmentarzem oraz wykonywaniem usług pogrzebowych i cmentarnych..

Na Cmentarzu Witomińskim znajdują się ściany urnowe (kolumbaria) oraz „Ściana pamięci” dla upamiętnienia zmarłych, którzy nie mają własnego grobu i których groby zostały zlikwidowane.

Lokalizacja Cmentarza Witomińskiego
Skip to content