„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”

 

WAŻNE INFORMACJE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ >>>

 

INFORMACJA

ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W GDYNI

 

Na gdyńskich cmentarzach komunalnych, w pobliżu głównych wejść, ustawiono regały       ze zniczami do ponownego użytku. Niepotrzebne i w dobrym stanie znicze można odstawiać na te regały, a osoby potrzebujące mogą je stamtąd nieodpłatnie zabierać i – po wymianie wkładów na nowe – ponownie wykorzystywać.Montaż regałów miał na celu podjęcie wspólnych działań proekologicznych ukierunkowanych na ograniczanie ilości odpadów, w szczególności tworzyw sztucznych.

ZCK informuje, że na terenie gdyńskich cmentarzy komunalnych ustawiono brązowe pojemniki przeznaczone do składowania odpadów zielonych biodegradowalnych tj.: gałęzi drzew i krzewów, skoszonej trawy, liści, kwiatów, kory itp. Zarządca cmentarzy prosi o nie wrzucanie do nich opakowań foliowych, doniczek, ziemi oraz pozostałości po wiązankach pogrzebowych tj. wstążek, szarf, drutów itp.

ZCK przypomina również, że w przypadku chęci utrzymania grobu konieczne jest wniesienie opłaty 20-letniej za miejsce grzebalne. W aplikacji Grobonet, dostępnej na stronie www.zck.pl, miejsca nieopłacone są zaznaczone czerwonym hasłem widocznym po wejściu             we właściwy grób. Aplikacja ta umożliwia również elektroniczne zgłoszenie chęci opłacenia miejsca grzebalnego.

grobonet-text

Internetowy system wyszukiwania osób pochowanych

Harmonogram pogrzebów

Telefony całodobowe

W czasie, gdy biura cmentarzy są nieczynne, w pilnych sprawach związanych z pogrzebem i przewozem zwłok należy skontaktować się z numerami całodobowymi:

(58) 660 89 50

(58) 679 13 08

Gdyńskie Cmentarze Komunalne

Zarząd Cmentarzy Komunalnych administruje trzema cmentarzami komunalnymi  przy ul. Witomińskiej,
ul.Spokojnej w Gdyni oraz gdyńskim cmentarzem komunalnym
w Kosakowie (dawniej stosowana nazwa Pierwoszyno).

Dla poprawy bezpieczeństwa cmentarzy zainstalowano monitoring
i zdalnie sterowane rogatki uniemożliwiające niekontrolowany
wjazd na cmentarz. Wszystkie cmentarze wyposażono w nieodpłatne,
w pełni dostępne narzędzia
do pielęgnacji grobów.

Cmentarz Witomiński

Największym gdyńskim cmentarzem jest Cmentarz Witomiński. Został założony
w 1929 roku i zajmuje powierzchnię ok. 23 ha.
Na jego terenie znajduje się ok. 35 tys. grobów…

Czytaj więcej

Cmentarz ul.Spokojna

Został założony w 1981 roku
i rozbudowany w 2010 roku. Obecnie zajmuje powierzchnię ok. 7 ha
i znajduje się na nim ok. 8,5 tys. grobów.
`

Czytaj więcej

Cmentarz w Kosakowie

Gdyński Cmentarz Komunalny założony w 1992 r. na terenie sąsiedniej gminy Kosakowo. Obecnie zajmuje powierzchnię ok. 15 ha
i znajduje się na nim ok. 9 tys. grobów

Czytaj więcej