Administracja

Zarząd Cmentarzy Komunalnych jest zakładem budżetowym Miasta Gdyni, powołanym Uchwałą Rady Miasta z 20 grudnia 1995 roku, który wykonuje zadania administracji samorządowej w zakresie cmentarnictwa.

Na mocy tej uchwały administruje trzema cmentarzami komunalnymi przy:
ul. Witomińskiej i ul. Spokojnej w Gdyni oraz przy ulicy Rzemieślniczej w Kosakowie (dawniej stosowana nazwa Pierwoszyno), utrzymuje infrastrukturę cmentarzy i świadczy usługi pogrzebowe.

Administrowanie cmentarzami obejmuje między innymi :


Wszelkie formalności związane z zamówieniem pogrzebu, opłatami za miejsca oraz innymi usługami, na wszystkich cmentarzach administrowanych przez ZCK, należy załatwiać w biurze obsługi klienta przy ul. Witomińskiej 76, tel.: (58) 660 89 50 (60) oraz dla usług dotyczących cmentarza w Kosakowie,
w biurze tego cmentarza, tel.: (58) 679 13 08 (07).

BIURA CMENTARZY PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00-14.00
ORAZ W KAŻDĄ SOBOTĘ* W GODZ. 8.00-13.00
* – tylko biuro cmentarza przy ul. Witomińskiej

Skip to content