element ozdobny bluszcz

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W GDYNI W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ DNIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 

W DNIACH 29.10.2022 r. (sobota) do 02.11.2022 r. (środa) CMENTARZE KOMUNALNE BĘDĄ OTWARTE PRZEZ CAŁĄ DOBĘ.

W DNIACH 29.10 – 2.11.2022 r., W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ DNIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I  PRZEWIDYWANYM WZMOŻONYM RUCHEM PIESZYCH, WPROWADZONY ZOSTAJE CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU SAMOCHODEM NA TEREN GDYŃSKICH CMENTARZY KOMUNALNYCH (NIE DOTYCZY POJAZDÓW SŁUŻB PORZĄDKOWYCH I OBSŁUGI CMENTARZA).

OSOBY STARSZE (POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA) ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BĘDĄ MOGŁY SKORZYSTAĆ Z WJAZDÓW NA GDYŃSKIE CMENTARZE KOMUNALNE W DNI POWSZEDNIE W GODZ. 8:00 – 10:00 DO 28.10.2022 r. i PO 2.11.2022 r. W TYCH SAMYCH GODZINACH.

 

ZEZWOLENIA NA ROBOTY BUDOWLANE BĘDĄ WYDAWANE DO 26.10.2022 r. (WJAZD DO 28.10.2022 r.)

BIURA ZCK PRZY UL. WITOMIŃSKIEJ W GDYNI I PRZY UL. RZEMIEŚLNICZEJ W KOSAKOWIE W DNIACH 29.10.2022 r. i 31.10.2022 r. BĘDĄ CZYNNE DLA INTERESANTÓW W GODZ. 8:00 – 15:00

NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.ZCK.PL ZNAJDUJE SIĘ SKRÓT               DO APLIKACJI GROBONET, UMOŻLIWIAJĄCEJ WYSZUKANIE GROBÓW OSÓB ZMARŁYCH POCHOWANYCH NA GDYŃSKICH CMENTARZACH KOMUNALNYCH, ZGŁOSZENIE CHĘCI OPŁACENIA MIEJSCA GRZEBALNEGO ORAZ WGLĄD DO WIRTUALNYCH SPACERÓW PO CMENTARZACH.

NA CMENTARZU WITOMIŃSKIM W GDYNI W DNIACH 27.10 – 01.11.2022 r. W GODZ. 9:00-17:00 CO 30 MIN. (linia czerwona)      i 15 MIN. (linia żółta) KURSOWAĆ BĘDĄ WOLNOBIEŻNE POJAZDY ELEKTRYCZNE.

PRZYSTANKI NA POSZCZEGÓLNYCH LINIACH ZAZNACZONO NA PONIŻSZEJ MAPIE

Mapa przejazdu MELEX

PRZEJAZDY TYMI POJAZDAMI BĘDĄ BEZPŁATNE.

NA CMENTARZU W KOSAKOWIE W DNIACH 27.10 – 01.11.2022 r. W GODZ. 9:00-17:00 CO 20 MIN. (linia pomarańczowa) i 30 MIN. (linia biała) KURSOWAĆ BĘDĄ WOLNOBIEŻNE POJAZDY ELEKTRYCZNE.

PRZYSTANKI NA POSZCZEGÓLNYCH LINIACH ZAZNACZONO NA PONIŻSZEJ MAPIE.

mapa Melex Kosakowo

PRZEJAZDY TYMI POJAZDAMI BĘDĄ BEZPŁATNE.

element ozdobny bluszcz
Skip to content